Poradnik

 

Geodeta jest niezbędny, kiedy trzeba przeprowadzić np. podział nieruchomości (działki) na dwie lub więcej części. Geodeci wykonują także pomiary, inwentaryzacje powykonawcze, np. budynków do odbioru, sporządzają mapy do celów projektowych, mapy do celów prawnych (np. do wpisów do ksiąg wieczystych), obsługują inwestycje prywatne i publiczne (tyczą budynki, ogrodzenia, zjazdy oraz uzbrojenie terenu, czyli przyłącza gazowe, elektryczne i wodne). 

podział nieruchomości (połączony z wykonaniem mapy uwzględniającej zmiany), przeprowadzany np. w celu wydzielenia działki budowlanej lub podzielenia dużej działki na kilka mniejszych. 

Przed zgłoszeniem się do geodety warto przypomnieć sobie numer działki i oczywiście podać geodecie jej położenie (miejscowość). W wyjątkowych przypadkach geodeta może poprosić o dostarczenie innych dokumentów (niekiedy przydaje się np. wypis z ksiąg wieczystych). 

wyznaczanie położenia budynku w terenie (ścian, fundamentów). 

Absolwenci studiów lub innych szkół geodezyjnych nie od razu mogą pracować samodzielnie. Najpierw powinni zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe w firmach prowadzonych przez uprawnionych geodetów, a następnie zdać trudne egzaminy, przeprowadzane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Dopiero po pomyślnym zdaniu tych egzaminów geodeta uzyskuje tytuł geodety uprawnionego. 

Po zgłoszeniu się klienta geodeci odbierają materiały z odpowiedniego ośrodka dokumentacji geodezyjnej, wykonują podział nieruchomości i przygotowują mapę. Podział musi być zgodny z aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego, przyjętymi dla danego terenu. Zmienione mapy trafiają do ośrodka dokumentacji geodezyjnej, który je klauzuruje. Decyzja gminy uprawomocnia wykonany podział. Zmiany są wpisywane do ksiąg wieczystych po kontrakcie notarialnym. 

pomiary przeprowadzane po zakończeniu budowy, które służą do udokumentowania aktualnego stanu nieruchomości, zarówno samego budynku, jak np. ogrodzenia czy uzbrojenia terenu. Inwentaryzacja obejmuje także przygotowanie map inwentaryzacyjnych.mapa sporządzana przed budową i dołączana do projektu. Jest ona niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę i pozostaje ważna tylko przez określony czas.