Kompleksowa obsługa budowy stacji przekaźnikowej GSM

Prace geodezyjne wykonane w miejscowości: Łętowe (gm. Mszana Dolna, p. limanowski )


Zleceniodawca: „INFRA – TEL” SP Z O. O. ul. Żorska 14, 44 - 203 Rybnik

Pracę obejmowały:

  • wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych 1:500 i 1:1000
  • wytyczenie stacji GSM wraz z całą infrastrukturą
  • inwentaryzację powykonawczą

GALERIA:

Kompleksowa obsługa budowy stacji przekaźnikowej GSM