Inwentaryzacja powykonawcza usuwania szkód powodziowych w obrębie stopnia rz. Stradomka

Prace geodezyjne wykonane w miejscowości: Zegartowice (gm. Raciechowice, p. myślenicki )


Zleceniodawca: Zakład Melioracyjno-Budowlany "WiR" Wiesław Młynarczyk - Ryszard Biedroń sp.j.

Tyczenie i inwentaryzacja umocnień rzecznych


GALERIA: