Kompleksowa obsługa geodezyjna przebudowy ul. Piłsudskiego

Prace geodezyjne wykonane w miejscowości: Rabka-Zdrój (gm. Rabka-Zdrój, p. nowotarski )


Zleceniodawca: „JANDA”, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe, Łostówka 271

Prace polegały na wytyczeniu osi głównej drogi łącznie z przekrojami, kanalizacji deszczowej, krawędzi chodników, kontroli wykonanych prac przed rozścieleniem masy bitumicznej oraz inwentaryzacji powykonawczej całego obiektu po zakończeniu prac.


GALERIA: